– DuurzaaM

DMprintmedia onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met werknemers, afnemers, toeleveranciers en daarover in gesprek gaat.

– KVGO

De kracht van het KVGO Voor alles is het KVGO een vereniging van ondernemers in de communicatiebranche. Aan (grafisch) ondernemerschap worden hoge eisen gesteld. Het KVGO adviseert, ondersteunt en vertegenwoordigt de leden hierbij.

– FSC

FSC gecertificeerd papier, tja, het klinkt goed, maar wat betekent het eigenlijk? 

FSC staat voor Forest Stewardship Council, een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. Met verantwoord wordt bedoeld dat op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC heeft 10 principes opgesteld voor verantwoord bosbeheer. Deze principes hebben o.a. betrekking op geldende wet- en regelgeving, eigendoms- en gebruiksrecht van land en bos, rechten van lokale bevolking, bescherming en instandhouding van biodiversiteit en unieke ecosystemen. Er wordt dus rekening gehouden met mensen en dieren die afhankelijk zijn van het bos.
Om er zeker van te kunnen zijn dat papier gecertificeerd is moeten alle bedrijven in de keten gecertificeerd zijn. Denk daarbij aan de producent van papier(producten), maar ook aan de drukker. Het certificeren gebeurt door onafhankelijke certificerende organisaties